درباره

سنگک پزی یک سنگک پزی واقع در شهر میانه، خیابان بلوار زینبیه است.