درباره

سوپر مارکت غنی‌زاده یک سوپر مارکت واقع در شهر میانه، خیابان آزادگان جنوبی است.