درباره

تعمیرگاه مکانیکی اسماعیل یک تعمیرگاه واقع در شهر میانه، خیابان شهید باکری است.