درباره

دره تاریخچی دره یک دره واقع در بخش کندوان، دهستان تیرچائی است.