درباره

آپاراتی و بالانس X۷ یک پنچر گیری واقع در شهر میانه، خیابان سرچشمه جنوبی است.