درباره

چشمه یتیم بیگ بلاغی یک چشمه واقع در بخش مرکزی، دهستان کله بوزغربی است.