درباره

کوه مامان شاپاقی یک کوه واقع در بخش مرکزی، دهستان گرمه جنوبی است.