درباره

سینما ویولت یک فروشگاه محصولات فرهنگی واقع در شهر میانه، خیابان آزادگان جنوبی است.