درباره

اداره ورزش و جوانان شهرستان میانه یک ادارات دولتی واقع در شهر میانه، خیابان امام خمینی (ره) شمالی است.