درباره

قصر زیبایی پردیس یک آرایشگاه زنانه واقع در شهر میانه، شهرک ولیعصر، خیابان ۳۰ متری ولیعصر است.