درباره

عروس سرای فیدار یک آرایشگاه زنانه واقع در شهر میانه، خیابان مطهری شمالی است.