درباره

کوه خلش داغی یک کوه واقع در بخش مرکزی، دهستان قافلانکوه غربی است.