درباره

سالن آرایش و زیبایی ژاسمن یک آرایشگاه زنانه واقع در شهر میانه، خیابان آیت الله احمدی میانجی است.