درباره

رستوران پاک یک کترینگ و رستوران واقع در شهر میانه، خیابان شهید مفتح است.