درباره

دره کریم آباددره سی یک دره واقع در بخش مرکزی، دهستان کله بوزغربی است.