درباره

کوه شکه گونی یک کوه واقع در بخش مرکزی، دهستان کله بوزشرقی است.