درباره

دره خیاریخ یک دره واقع در بخش کندوان، دهستان گرمه شمالی است.