درباره

دره تاروردی بلاغی یک دره واقع در بخش مرکزی، دهستان اوچ تپه شرقی است.