درباره

کوه اینک باخان یک کوه واقع در بخش کاغذکنان، دهستان کاغذکنان شمالی است.