درباره

روستای آغچه دربند یک روستا واقع در بخش مرکزی، دهستان اوچ تپه شرقی است.