درباره

تعمیرگاه مکانیکی سیروس یک تعمیرگاه واقع در شهر میانه، خیابان ارتش است.