درباره

ساندویچی مجید یک ساندویچی واقع در شهر میانه، خیابان آیت الله طالقانی است.