درباره

کفاشی حسین یک کفاشی واقع در شهر میانه، خیابان آزادگان جنوبی است.