درباره

سالن آرایشی معجره یک آرایشگاه زنانه واقع در شهر میانه، خیابان شهید میانجی است.