درباره

سالن آرایشی و زیبایی بهاران (شعبه ۲) یک آرایشگاه زنانه واقع در شهر میانه، خیابان شهید بهشتی است.