درباره

باطری سازی امید یک باطری سازی واقع در شهر میانه، خیابان شهید باکری است.