درباره

کوه سفو یک کوه واقع در بخش کندوان، دهستان تیرچائی است.