درباره

عکاسی و فیلم برداری کیمیا یک عکاسی واقع در شهر میانه، خیابان شهید میانجی است.