درباره

مسجد جامع میانه یک مسجد واقع در شهر میانه، خیابان امام خمینی (ره) جنوبی است.