درباره

تعمیرگاه مکانیکی عدل (استاد بخشعلی) یک تعمیرگاه واقع در شهر میانه، خیابان بلوار زینبیه است.