درباره

کارواش لوکس یک کارواش واقع در شهر میانه، خیابان شهید باکری است.