درباره

مرکز تهیه غذای همشهریان یک کبابی و کترینگ واقع در شهر میانه، خیابان فجر است.