درباره

مسجد صاحب الزمان یک مسجد واقع در بخش کندوان، دهستان کندوان است.