درباره

سایپا یدک عبدی یک لوازم یدکی ماشین واقع در شهر میانه، خیابان قدس است.