درباره

مسجد قمر بنی هاشم(ع) یک مسجد واقع در شهر میانه، خیابان امین است.