درباره

چلوکبابی ارکیده یک رستوران واقع در شهر میانه، خیابان خیام شمالی است.