درباره

مینی سوپر یک سوپر مارکت واقع در شهر میانه، خیابان خانمحمدی است.