درباره

فروشگاه صدف یک فروشگاه کالای خواب واقع در شهر میانه، خیابان مطهری شمالی است.