درباره

دره کندآلتی یک دره واقع در بخش کندوان، دهستان گرمه شمالی است.