درباره

دره اوزون گوزه بلاغی یک دره واقع در بخش ترکمانچای، دهستان بروانان شرقی است.