درباره

سالن آرایشی و زیبایی یامور یک آرایشگاه زنانه واقع در شهر میانه، خیابان آیت الله احمدی میانجی است.