درباره

بنگاه املاک سید کمال بدلی یک مشاور املاک واقع در شهر میانه، خیابان آیت الله احمدی میانجی است.