درباره

الکتریکی لوله کشی طاها حیدری یک فروشگاه لوازم الکتریکی، لوله کشی و فروشگاه تاسیسات واقع در شهر میانه، شهرک ولیعصر، خیابان گلستان چهارم است.