درباره

نمایشگاه اتومبیل رویال یک نمایشگاه اتومبیل واقع در شهر میانه، خیابان شهید نیکنامی است.