درباره

کاشی و سرامیک غفاری یک کاشی و سرامیک واقع در شهر میانه، خیابان مطهری شمالی است.