درباره

چشمه قره بلاغ یک چشمه واقع در بخش ترکمانچای، دهستان بروانان غربی است.