درباره

دره خوداقربان یک دره واقع در بخش کندوان، دهستان گرمه شمالی است.