درباره

دره پولاددره سی یک دره واقع در بخش مرکزی، دهستان کله بوزغربی است.