درباره

شهر لپ تاپ یک فروشگاه کامپیوتر واقع در شهر میانه، خیابان امام خمینی است.