درباره

باطری سازی وحید یک باطری سازی واقع در شهر میانه، خیابان امام خمینی (ره) شمالی است.